Bộ Công an triển khai xây dựng dự án Sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo Bộ Công an, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối với lực lượng CAND nói chung, CSCĐ nói riêng, trong đó đều xác định ưu tiên kinh phí, đầu tư trang bị phương tiện đảm bảo cho lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 23 Luật Cảnh sát cơ động quy định CSCĐ được trang bị tàu bay để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời, ngày 31/3/2021 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.From: game casino

Theo đó, một trong những nhiệm vụ là đầu tư các loại phương tiện đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động được trên mọi địa hình, thời tiết, khí hậu đủ khả năng trấn áp, ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối, tụ tập đông người bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố, đặc biệt là phương tiện đặc chủng như máy bay trực thăng chuyên dùng…

Đồng thời, xác định cụ thể lộ trình, giải pháp, kinh phí để triển khai các dự án đầu tư cho Cảnh sát cơ động, trong đó có dự án quản lý, sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng Công an nhân dân.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai xây dựng dự án Sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị Không quân Công an nhân dân.

Theo Bộ Công an, với vị trí là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa có quy định điều chỉnh về hoạt động của tàu bay công vụ, trong đó có tàu bay chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho Trung đoàn Không quân Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, theo Bộ Công an, việc xây dựng Thông tư quy định về tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân là cần thiết.

Dự thảo Thông tư gồm 8 Chương, 42 Điều quy định về quản lý và khai thác tàu bay; quản lý và khai thác sân bay; thành viên tổ bay và nhân viên bảo đảm kỹ thuật tàu bay; quản lý, điều hành bay; bảo đảm bay và tổ chức bay; tổ chức bảo đảm an toàn bay của Không quân Công an nhân dân.

Áp dụng đối với các đơn vị Không quân Công an nhân dân được trang bị tàu bay có người lái và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định rõ tàu bay của Không quân Công an nhân dân là tàu bay chuyên dùng được Bộ Công an trang cấp cho các đơn vị trong lực lượng CAND để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị trong CAND được trang cấp tàu bay có trách nhiệm quản lý tàu bay theo quy định, bảo đảm công tác thường trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp.

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo Bộ Công an, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối với lực lượng CAND nói chung, CSCĐ nói riêng, trong đó đều xác định ưu tiên kinh phí, đầu tư trang bị phương tiện đảm bảo cho lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 23 Luật Cảnh sát cơ động quy định CSCĐ được trang bị tàu bay để thực h…