Tag: จัด อันดับ ฟุตบอล สล็อตเครดิตฟรี

PNMA เปิดผลวิจัย ‘สื่อยุคใหม่’ ช่วยให้แม่เข้าถึงข้อมูลโภชนาการเด็กเล็กเร็ว

พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (PNMA) เปิดเผยว่าปัจจุบันยังพบปัญหาเด็กประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ อาทิ มีภาวะผอมหรือภาวะอ้วน ภาวะทุพโภชนาการนี้ จะส่งผลกระทบต่อเด็กและสังคมในระยะยาว เนื่องจากปัญหานี้มีผลโดยตรงต่อการเติบโตพัฒนาการด้านร่างกายแ…

Read More