“ไทยไลอ้อน แอร์” คัมแบ๊กเปิดบิน “ดอนเมือง- ไทเป-โตเกียว” เริ่ม 16 ก.ย.นี้

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ แจ้งว่า สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมกลับมาให้บริการไปยังเมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป-โตเกียว (นาริตะ) เริ่มทำการบินในวันที่ 16 ก.ย. 66 เป็นต้นไป โดยสายการบินฯ พร้อมพาผู้โดยสารบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และแวะไปยังเมืองไทเป ก่อนลงจอดที่เมืองโตเกียว (นาริตะ) ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 จำนวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป-โตเกียว (นาริตะ) ประกอบด้วย เที่ยวบิน SL394 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 06.20 น.-ไทเป 11:10 น./ไทเป 12.10 น.-โตเกียว (นาริตะ) 16.30 น. และ โตเกียว (นาริตะ)-ไทเป-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เที่ยวบิน SL395 โตเกียว (นาริตะ) 17.30 น.-ไทเป 19.55 น./ไทเป 20.55 น.-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 23.55 นคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคน และเล็งเห็นโอกาสสำคัญในการเปิดเที่ยวบินเพิ่มอีกครั้ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเมืองโตเกียว ถือเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งสำหรับนักเดินทางที่ยังคงเรียกร้องอยู่เสมอ

สำหรับสนามบินนาริตะ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ให้บริการของเมืองโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วัดเซนโซจิ, ย่านอาซากุสะ หรือภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น ทั้งนี้สายการบินฯ พร้อมพาผู้โดยสารบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ทำการแวะไปยังเมืองไทเป ก่อนลงจอดที่เมืองโตเกียว (นาริตะ) ซึ่งสายการบินฯ ยังช่วยให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นระหว่างสองเส้นทางบินนี้ และผู้โดยสารยังสามารถขึ้นเครื่องจากเมืองไทเป และเมืองโตเกียวได้อีกด้วย ทั้งนี้ ราคาบัตรโดยสาร เริ่มต้นที่ 3,995 บาทต่อเที่ยวบิน และการจองบัตรโดยสารของสายการบินฯ จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการจอง และตัดบัตร.คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ แจ้งว่า สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมกลับมาให้บริการไปยังเมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป-โตเกียว (นาริตะ) เริ่มทำการบินในวันที่ 16 ก.ย. 66 เป็นต้นไป โดยสายการบินฯ พร้อมพาผู้โดยสารบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และแวะไปยังเ…