เลือกตั้ง 2566 – ภูมิใจไทย ปักธงแม่ฮองสอน มั่นใจทุกนโยบาย ดูแลคนพื้นที่ได้อย่างดี

นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่สนามกีฬากลาง จ.เเม่ฮ่องสอนเพื่อเเนะนำนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครส.ส.เเม่ฮ่องสอน เขต1 เบอร์ 3 เเละนางอนงค์ ไพรวัลย์ ผู้สมัครส.ส.เเม่ฮ่องสอน เขต2 เบอร์8 พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ได้ย้ำนโยบายพรรคที่จะช่วยเหลือ เเละยกระดับจ.เเม่ฮ่องสอนเเละหวังว่าจะได้ ส.ส.สองคนเเน่นอน

ด้านนางนันทิยา กล่าวหลัง การปราศรัยว่า ตนอาสาทำงานครั้งนี้ร่วมกับภาคประชาสังคมในจ.เเม่ฮ่องสอนเพื่อนำโจทย์ต่างๆที่มาจากประชาชนทุกคนในเขต1มาช่วยกันเเก้ไข

เเละวางเป็นนโยบายของชาวเเม่ฮ่องสอน เขต 1 ดังนั้นตนขออาสาไปผลักดันกับรัฐบาลเเละรัฐสภา

"วันที่14พ.ค.ขอความไว้วางใจจากชาวเเม่ฮ่องสอนเขต1ว่าพวกเราจะจับมือร่วมกันเปลี่ยนเเปลงบ้านของพวกเราในสี่ปีข้างหน้า วันนั้นคือวันที่พวกเราจะร่วมเปลี่ยนเเปลงพัฒนา ที่ผ่านมาตนจับมือกับประชาชนและประชาสังคม แม่ฮ่องสอน เขต1ว่า สี่ปีข้างหน้าพวกเราทุกคน จะช่วยยกระดับจ.แม่ฮ่องสอนให้เป็นจังหวัดที่มีคุณภาพในทุกมิติ "

ค่าเงินบาทวันนี้ เปิดตลาดแข็งค่า จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย คำพูดจาก สล็อต777

สภาพอากาศวันนี้ ทั่วทุกภาคฝนฟ้าคะนองลด เตือนยังเผขิญพายุฤดูร้อน

นางนันทิยา กล่าวว่า ประสบการณ์ของตนจากการอาสาพัฒนาแม่ฮ่องสอนร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่สมัยของนายอนันต์ วงษ์วานิชย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนเเปดสมัยจนถึงวันนี้ตนพร้อมและจะร่วมมือกับประชาสังคมในการส่งเสริมให้ถูกจุด ต่อยอดให้ถูกที่ แก้ปัญหาให้ถูกทางเพื่อ “สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพในท้องถิ่น”เช่น ระบบสาธารณสุขในหลายพื้นที่ที่ยังขาดเเคลน , ระบบคมนาคม , ระบบสื่อสาร , การวางระบบเกษตรสมัยใหม่ลดปัญหา PM2.5 เเละเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่า เเละคุณภาพสินค้าเกษตรจากเเม่ฮ่องสอน ให้เป็นเเหล่งครัวไทย เเละครัวโลก

รวมทั้งวางให้เเม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยเเละต่างชาติ เพราะเเหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเเละวัฒนธรรมในพื้นที่มีมาก เเต่ต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเเละคมนาคม รวมทั้งการดูเเลประชาชนให้พร้อมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว

นางนันทิยา กล่าวว่า นโยบายในการพัฒนาเขต 1 เเม่ฮ่องสอน กับนโยบายพรรคจะตอบโจทย์ที่ประชาชนต้องการได้ครอบคลุมในสี่ปีข้างหน้าและอนาคต ขอให้วันที่14 พฤษภาคม ชาวแม่ฮ่องสอน เขต1 ลงคะแนนให้เบอร์ 3 เพื่อจับมือเดินหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่สนามกีฬากลาง จ.เเม่ฮ่องสอนเพื่อเเนะนำนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครส.ส.เเม่ฮ่องสอน เขต1 เบอร์ 3 เเละนางอนงค์ ไพรวัลย์ ผู้สมัครส.ส.เเม่ฮ่องสอน เขต2 เบอร์8 พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ได้ย้ำนโยบายพรรคที่จะช่วยเหลือ เเละยกระดับจ.เเม่ฮ่อง…