วันตรุษจีน 2567 ‘จีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน’ เที่ยวไทยคึกคัก เงินสะพัด 3.4 หมื่นล้าน

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-16 ก.พ. 2567 คาดจะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเดินทางเข้าไทย ที่มี จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เดินทางเข้าเที่ยวไทยจำนวน 195,825 คน เพิ่มขึ้น 137% มีรายได้รวม 11,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน -157% เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากบรรยายกาศการท่องเที่ยวที่ดี ทั้งจากมาตรการวีซ่าฟรีและจํานวนเที่ยวบิน ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนจากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ที่คาดว่าจะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน แบ่งได้ดังนี้

– นักท่องเที่ยวชาวจีน 150,295 คน เพิ่มขึ้นมากที่สุด 335% จากปี 2566 แต่ยังน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ -50% จากจำนวนนักท่องเที่ยว 299,466 คน

– นักท่องเที่ยวฮ่องกง 22,830 คน จำนวนยังต่ำกว่าปี 2566 และ 2562 ในอัตรา -4% และ -22% จากจำนวน 23,822 คน และ 29,154 คน ตามลำดับ

– นักท่องเที่ยวไต้หวัน 22,700 คน มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าปี 2566 แต่มากกว่าปี 2562 ที่มีจำนวน 24,160 คน และ 20,450 คน หรือประมาณ -6% และ +11% ตามลำดับคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยปี 2567 รายได้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีน 58,236 บาทต่อคนต่อทริป เพิ่มขึ้นจากเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ในอัตรา +8% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ในอัตรา +25% หรือมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 46,747 บาทต่อคนต่อทริป

สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และนิยมเข้าพักในสถานพักแรมขนาดใหญ่ หรือสถานพักแรมที่มีราคาสูง

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เทียบกับปี 2566 คาดว่าจะมีรายได้รวม 34,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตรา +29% แยกเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 995,000 คน เพิ่มขึ้น +34% สร้างรายได้ 28,390 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +36% แต่หากแยกออกมาเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแผนดินใหญ่ จะสร้างรายได้ประมาณ 6,213 ล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน จะมีจำนวน 2 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น +10% และมีรายได้รวม 6,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +6% จากปีก่อนหน้าคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-16 ก.พ. 2567 คาดจะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเดินทางเข้าไทย ที่มี จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เดินทางเข้าเที่ยวไทยจำนวน 195,825 คน เพิ่มขึ้น 137% มีรายได้รวม 11,404 ล้านบ…