ค้าภายใน ร่อนหนังสือถึง สอน. ค้านขึ้นน้ำตาล 4 บาท คนไทยต้องกินถูกกว่าชาวโลก

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เตรียมปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก กก.ละ 4 บาท ว่า กรมได้ทำหนังสือถึง สอน. ในฐานะที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย โดยระบุว่าการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ไม่ควรนำเหตุผลราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก ที่ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ กก.ละ 26.50 บาทมาตัดสิน เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ ไม่ควรผู้บริโภคน้ำตาลแพงเหมือนกับชาติอื่นๆ ที่ผลิตน้ำตาลเองไม่ได้

“แต่ละปีไทยผลิตน้ำตาลได้ 10 ล้านตัน แบ่งเป็นบริโภคในประเทศ 2.5 ล้านตัน ที่เหลือส่งออก 7.5 ล้านตัน ดังนั้นการปรับขึ้นราคาควรคำนึงเฉพาะในส่วนต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยดูแลเกษตรกร แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลผู้บริโภค และผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากการขึ้นราคาน้ำตาลทราย ไม่ใช่มองว่าต้องขึ้นราคาเพราะราคาตลาดโลกสูงขึ้น”

ทั้งนี้ ยังเห็นอีกว่าการขึ้นราคา 4 บาทต่อ กก. เพื่อแบ่งเข้าอุตสาหกรรมอ้อย ชาวไร่และโรงงาน กก. 2 บาท และอีก 2 บาท นำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและฝุ่นพีเอ็ม2.5 ส่วนนี้เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภค อยากให้ใช้วิธีการเสนอต่อรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จะเหมาะสมกว่า เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ร.ต.จักรา กล่าวว่า กรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในห้างค้าส่งค้าปลีก ซึ่งยืนยันว่าราคายังเป็นปกติ มีเพียงพอ โดยราคาโมเดิร์นเทรดขายปลีก กก. 24-25 บาท ส่วนร้านค้าทั่วไป อาจสูงกว่านี้เล็กน้อย ขณะที่ราคาหน้าโรงงาน ล่าสุด ยังเป็นราคาที่ออกมาตั้งแต่ 16 ม.ค. 66 ยังไม่เปลี่ยนแปลง ราคาเดิม 19-20 บาทต่อกก. ซึ่งหากพบเห็นการฉวยโอกาส จะดำเนินการเด็ดขาดมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ไว้พร้อมแล้ว และจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลพืชเกษตรแต่ละชนิดพิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอให้ ครม. อนุมัติต่อไป โดยเฉพาะสินค้าข้าว ที่ผลผลิตกำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ จะลงพื้นที่ จ.อุดรธานี หารือกับตัวแทนเกษตรกรในวันที่ 30 ต.คคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. นี้ ก่อนที่จะรวบรวมข้อเสนอมาตรการดูแลข้าว ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) วันที่ 1 พ.ย. 66

“มาตรการที่จะนำมาใช้ เช่น มาตรการชะลอการขายด้วยการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉาง มาตรการชดเชยดอกเบี้ย การช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และการลดต้นทุน ซึ่งมั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้ เพียงพอที่จะช่วยดูแลราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้”คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ส่วนสินค้ามันสำปะหลัง คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ได้พิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลแล้ว เช่น การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวม การชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อก เป็นต้น  สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้พิจารณามาตรการดูแลแล้ว จะมีการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อก และให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพด ขณะที่ปาล์มน้ำมัน คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้พิจารณามาตรการที่จะมาใช้ดูแลแล้ว โดยจะช่วยเหลือค่าบริหารจัดการเพื่อระบายสต๊อกส่วนเกิน กก.ละ 2 บาท เป้าหมาย 2 แสนตัน มีเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 3 แสนตัน และราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก แต่อาจปรับเกณฑ์สต๊อกเหลือ 2.5 แสนตันได้  

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เตรียมปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก กก.ละ 4 บาท ว่า กรมได้ทำหนังสือถึง สอน. ในฐานะที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย โดยระบุว่าการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ไม่ควรนำเหตุผลราคาน้ำตาลทรายต…